Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Ke zvýšení cen železniční dopravní cesty prosazenému Správou železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) a Ministerstvem dopravy

SŽDC a Ministerstvo dopravy prosadily s tichým souhlasem Českých drah, a.s., s účinností od 1. července 2005 nový cenový výměr Ministerstva financí, jímž se pro železniční nákladní dopravu zdražuje cena dopravní cesty. Největší zdražení, a to o 15%, je na tratích zařazených do evropského železničního systému, na nichž se uskutečňuje cca 89 % veškeré železniční nákladní dopravy v zemi.

Sdružení železničních společností před tímto nekoncepčním a škodlivým krokem opakovaně varovalo. Ke zdražení železniční dopravní cesty dochází ve chvíli, kdy dálnice a hlavní silnice trpí pod náporem mezinárodní kamionové dopravy, která těží z odbourání celních bariér pro vstupu ČR do EU, a kdy se množí hlasy o nutnosti převést alespoň část zátěže na železnici. Železniční dopravci budou v této situaci nuceni vzdát se některých málo výnosných přeprav, což s největší pravděpodobností silniční dopravu ještě posílí. A to vše za situace, kdy již byly ceny dopravní cesty v železniční nákladní dopravě v ČR zhruba dvojnásobné oproti Německu.

Zmíněným krokem jsou nejvíce poškozeni soukromí železniční dopravci, protože cena dopravní cesty je pro České dráhy (ČD) v konečném důsledku režijní položkou, jejíž růst mohou navíc kompenzovat účtováním svých monopolních služeb SŽDC, a tedy uhradit z prostředků daňových poplatníků. Soukromí dopravci takovou možnost státní pomoci nemají.

Zůstává otázkou, proč toto opatření prosadilo Ministerstvo dopravy, které pod vedením ministra Šimonovského stále mluví o podpoře železniční dopravy, ač muselo vědět, že zdražení ceny za železniční dopravní cestu může v budoucnosti vést k dalšímu odlivu dopravy na silnici. Toto opatření jistě není řešením a příští vládě bude předána diskriminovaná železnice jako příslovečný horký brambor s mnoha desítkami miliard otevřených i skrytých dluhů, neústavním stavem rozdělení majetku ČD a se zátěží zákona č. 77/2002 Sb. o transformaci ČD, který je v rozporu s evropskými směrnicemi a věcně nefunkční.

Železnice má problémy a stále prohrává v konkurenci se silniční nákladní dopravou. Bohužel od této vlády a ministra Šimonovského zřejmě již nelze očekávat žádná zásadní řešení, které železnice nutně potřebuje. Nezbývá jen věřit, že další vláda dobře rozpozná nebezpečí, které nám všem ze zanedbání problémů železnice hrozí, a učiní dlouho odkládané a nezbytné reformní kroky.

29. června 2005


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz