Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Tiskové prohlášení

27.03.2006

Minulý týden odstartovalo sdružení ČESMAD Bohemia tiskovou kampaň, která má zlepšit obraz kamionové dopravy v očích veřejnosti. V této souvislosti byly publikovány informace o možném využití železniční dopravy, která je schopna převzít části zboží přepravované kamiony a ulehčit tak přetíženým silnicím. Sdružení ČESMAD Bohemia uvádí, že nárůstem železniční nákladní dopravy o polovinu by se počet kamiónů snížil o pouhá tři procenta. Svoje tvrzení opírá o výrok poslance Evropského parlamentu, bývalého automobilového závodníka Ari Vatanena.

Sdružení železničních společností upozorňuje, že se jedná a účelové tvrzení, které neodpovídá skutečnosti a zcela jistě neplatí v České republice. Naše železniční síť je využívána v průměru ze 30%, na většině tratí se prakticky nejezdí v noci, a bez větších technických problémů může železnice zvýšit v nákladní dopravě své výkony dvojnásobek, tedy na číslo, které je porovnatelné s výkony silniční dopravy.

Hlavní příčinou, proč je železnice nevyužitá a silnice přeplněné je cena železniční dopravní cesty. Zatímco silniční dopravci dosud neplatí ani mýtné v předpokládané výši 4 Kč za kilometr, železniční dopravci platí za kilometr jízdy nákladního vlaku více než 60 korun. Tři čtvrtiny této částky spotřebuje řízení železniční dopravy (dispečeři, výpravčí, signalisté), kteří obsluhují ( mnohdy zastaralé) zabezpečovací zařízení. Zavádění nových technologií je velmi pomalé, zatímco v sousedním Německu výpravčího ve stanici nepotkáte a provoz řídí dispečeři za pomoci výpočetní techniky, u nás je dálkové dispečerské řízení spíše výjimkou. Návratnost investic do automatizovaných systémů řízení na železnici je přitom rychlá, vložené prostředky se vrátí do tří let.

Sdružení železničních společností má za to, že současný stav, kdy většinu nákladní dopravy zajišťují kamióny, které omezují dopravu na přeplněných silnicích, nemá na svědomí neschopnost či nízká kapacita české železnice, ale nedostatečná a ne příliš důsledně prosazovaná dopravní politika státu.


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz