Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Stanovisko Sdružení železničních společností

k materiálům, publikovaným v tisku na téma "První soukromý rychlíkový spoj"

Deník Mladá fronta DNES a Česká televize se v minulých dnech věnovaly tématu, které samy nazvaly “soukromé rychlíky”. Protože i díky obvyklému novinářskému spěchu a nedostatku tiskového a vysílacího prostoru nebyly zveřejněné údaje příliš přesné, vydává k této věci Sdružení železničních společností vlastní stanovisko.

Společnost Connex Česká železniční hodlá provozovat rychlíky mezi stanicemi Pardubice - Liberec a dále do německého Zittau. Předpokládá provoz moderními nízkopodlažními klimatizovanými motorovými jednotkami s bezbariérovým přístupem. Jednotky s výkonnými motory a hliníkovou skříní jsou velmi lehké a dokázaly by zkrátit jízdní doby na uvedené trati o desítky minut. Spojením Pardubic, Hradce Králové a Liberce by bylo vytvořeno rychlé a komfortní spojení stotisícových měst tří regionů s prodloužením až do německého Saska. Kvalita a komfort jednotek Siemens-Desiro by skokem zvýšila kulturu cestování v této oblasti. Nasazení moderních vozidel by přineslo významnou investici do zastaralého parku vozidel, provozovaný na českých železnicích.

Connex požádal v souladu se zákonem o dráhách o trasy (tzv. přidělení kapacity dopravní cesty) a plánované vlaky Connexu byly zařazeny do jízdního řádu pro rok 2005/2006 (údaj v tisku, který říká, že jízdní řád pro toto období s rychlíky Connexu nepočítá, je nesprávný). Connex dále požádal Ministerstvo dopravy o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby, tedy o dotaci. Ministerstvo dopravy ale není na vstup dalších dopravců připraveno a žádost Connexu byla pro úředníky překvapením. Ministerstvo dopravy se k žádosti přímo nevyjádřilo, k dispozici jsou jen informace z médií, které ovšem říkají, že s Connexem jako dopravcem se pro rok 2005/2006 nepočítá. Ministerstvo dopravy to zdůvodňuje probíhajícím jednáními s Českými dráhami, se kterými ale smlouva o závazku veřejné služby dosud nebyla uzavřena. Potom by Ministerstvo dopravy opět bez výběrového řízení předalo Českým dráhám celou dotaci veřejné dálkové dopravy v částce kolem 2 mld. korun, tak jako to ostatně činilo každý rok. Na vypsání poptávky pro jiné dopravce či alespoň vyhodnocení nabídek je přitom dost času, ukončení koordinace požadavků pro jízdní řád je až v září 2005.

Sdružení železničních společností má za to, že není důvod odkládat vstup alternativních dopravců do veřejné dálkové osobní dopravy, neboť:

  • plánované nasazení moderních vozidel je v zájmu daňových poplatníků, neboť přinese skokové zvýšení kultury cestování při stejné dotaci
  • na hodnocení nabídek, ev. oslovení dalších dopravců je dost času, ukončení koordinace požadavků jízdního řádu je až 8.9.2005
  • vstup alternativních dopravců přinese investice do zastaralého parku železničních vozidel již pro rok 2006 ve výši přes 350 mil. CZK
  • bude zavedeno konkurenční prostředí v železniční osobní dopravě, což kladně pocítí zejména zákazník železnice, tedy cestující
  • zavedení mezinárodního rychlíku v trase Pardubice - Zittau s možným prodloužením spojů do stanice Cottbus spojí koridor Praha - Olomouc/Brno s oblastí východního Saska
  • provoz rychlíků Pardubice - Liberec - Zittau alternativním dopravcem v období jízdního řádu 2005/2006 je možno považovat za pilotní projekt pro další obdobné aktivity

Sdružení železničních společností vyzývá Ministerstvo dopravy, aby jednalo v zájmu daňových poplatníků a urychleně vyhodnotilo nabídky společnosti Connex a Českých drah na provozování rychlíkové dopravy na trati Pardubice - Liberec v období jízdního řádu 2005/2006. Pro období jízdního řádu 2006/2007 musí být vypsáno výběrové řízení nebo alespoň poptávka po provozovatelích dotované veřejné dálkové osobní dopravy na všech tratích. Sdružení železničních společností nabízí Ministerstvu dopravy spolupráci.


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz