Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Tiskové prohlášení

18. května 2006

Ministerstvo dopravy za jeden provaz s Českými drahami

Ministerstvo dopravy zveřejnilo 9. května 2006 na své vstupní internetové stránce aktualitu nazvanou „Ministr Šimonovský a generální ředitel ČD převzali v Šumperku první sériovou motorovou jednotku Regionova“ (http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/regionova_sumperk.htm). Po prokliknutí přes odkaz, který avizuje tiskovou zprávu ministerstva, se zájemce přenese na stránky Ceských drah, kde si přečte tiskovou zprávu o téže události, zpracovanou odborem komunikace Českých drah (http://www.cd.cz/index.php?action=article&id=33405) .

Až potud by bylo vše v pořádku a mohli bychom pouze konstatovat, že si tiskový útvar Ministerstva dopravy ušetřil práci a převzal, jak leží a běží, zprávu nejmocnějšího z českých železničních dopravců, kterého se navíc ta zpráva týká. To by ale zpráva Českých drah nesměla obsahovat následující text:

„V Karlovarském kraji přitom budou jednotky Regionova provozovány na trati Karlovy Vary – Mariánské Lázně, a to jako výrazně modernější vozidlo ve srovnání s vozidlem RegioSprinter, které na trať hodlá nasadit společnost Viamont. Kraj tak od Českých drah získá do konce roku za nižší cenu výrazně vyšší přepravní kvalitu.“

Společnost Viamont již v říjnu 2005 zvítězila v poptávkovém řízení organizovaném Karlovarským krajem na veřejnou dopravní obslužnost na trati Karlovy Vary – Mariánské Lázně počínaje rokem 2006, a to jak nižší cenou, tak i nasazením zmíněných vozidel RegioSprinter, která kraj označil za „špičkové nízkopodlažní vozy“. České dráhy (ČD) se svou nabídkou neuspěly. Protože se však ČD nechtěly již přidělených vlakových tras vzdát, Ministerstvem dopravy řízená organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) odmítla požadavek společnosti Viamont na přidělení tras a na zmíněné trati i nadále zabezpečují dopravu navzdory rozhodnutí kraje ČD. Tiskovou zprávu ČD nelze v tomto ohledu hodnotit jinak, než jako nekalou soutěž a pletichu proti již skončenému poptávkovému řízení.

Není třeba se hned domnívat, že Ministerstvo dopravy touto tiskovou zprávou úmyslně „dělá kmotra“ snaze ČD zvrátit již ukončené poptávkové řízení Karlovarského kraje a vlichotit se kraji rekonstruovanými starými motorovými vozy, jež dostaly reklamní název Regionova, oproti nízkopodlažním vozidlům RegioSprinter moderní koncepce. Můžeme však ministerstvu právem vytýkat nepříliš pozorný přístup k postavení soukromých železničních dopravců, kteří obětavě vkládají vlastní kapitál do železniční dopravy a často přinášejí cestujícím i průmyslovým zákazníkům novou kvalitu služeb. O tom svědčí jak dlouhodobě neurovnané legislativní poměry na železnici, kde ČD, které jsou zároveň dominantním dopravcem, řídí proti evropským předpisům pro ostatní dopravce provoz na tratích, tak i ministerstvem prosazené zvýšení ceny dopravní cesty na státních tratích zrovna v době, kdy železnice ztrácí zákazníky a silnice praskají pod náporem kamionové dopravy.

Ministerstvo dopravy má však nyní velkou šanci tuto výtku napravit. Pokud je ve zmíněné zprávě ČD citován ministr Šimonovský s výrokem, že „pořízení jednotek Regionova je prvním hmatatelným výsledkem existence programu ministerstva dopravy na obnovu a modernizaci vozového parku v železniční dopravě“, mělo by to znamenat, že ministerstvo jako subjekt vykonávající vlastnická práva v ČD zajistí dostupnost jednotek Regionova za nediskriminujících podmínek i pro soukromé dopravce. To by byla také velká pomoc krajům v jejich obtížném zabezpečování veřejné dopravní obslužnosti.


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz