Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Sdružení železničních společností varuje před důsledky zastavení osobní dopravy na některých tratích

18. dubna 2007

Sdružení železničních společností se znepokojením sleduje snahu nahradit osobní dopravu na některých tratích souběžnými autobusovými linkami. V poslední době se takové návrhy objevily na trati Vsetín - Velké Karlovice a Kopidlno - Dolní Bousov. Osobní doprava byla nahrazena autobusy na trati Smiřice - Hněvčeves a na úseku Broumov - Otovice.

Sdružení varuje před neuváženými kroky a upozorňuje, že zastavení osobní dopravy na tratích, kde už není provozována doprava nákladní, může vést k likvidaci železniční tratě. Udržování tratě , na které je doprava zastavena, nebo omezena na symbolický víkendový provoz, stojí nemalé prostředky a dříve nebo později dojde k návrhu na zrušení tratě. Takový požadavek je zcela logický a provozovatelům drah to nelze mít za zlé. Podle současné legislativy následuje po administrativním zrušení dráhy odstranění stavby, tedy snesení dráhy a úprava terénu do původního stavu.

Scénář omezení dopravy je vždy stejný: příslušný kraj neobjedná železniční dopravu a nahradí ji levnějšími autobusy. Přitom se obvykle takticky zapomíná, že zvýšený provoz autobusů dále zhorší už většinou špatný stav silnic 2. a 3. třídy, které ale také udržuje kraj. V jedné kolonce krajského rozpočtu se tedy ušetří, z druhé kolonky téhož rozpočtu se platí opravy silnic. Horší ekonomické důsledky má zrušení tratě. Náklady na odstranění stavby jdou v tomto případě do desítek až stovek miliónů korun a platí je stát jako vlastník tratě.. Je to typická válka rozpočtů: kraj možná nějaké peníze ušetří, ale důsledek ponese rozpočet státu. V konečném důsledku neuvážené rozhodnutí krajských úředníků stejně zaplatí daňový poplatník.

Sporná je v těchto případech činnost krajských organizátorů veřejné dopravy. Dopravní plánovači sice dokáží sestavit jízdní řády a snaží se i o návaznost spojů, ale naprosto je nezajímá širší ekonomická stránka věci. Na prostý dotaz o kolik se zvýší náklady na zimní údržbu silnic nebo jejich opravy obvykle vůbec nedokážou odpovědět. Organizátoři přitom předkládají své návrhy zastupitelům kraje, ale zastupitelé rozhodují minimálně na základě neúplných podkladů, nelze vyloučit ani účelové zpracování.

Sdružemí má vyhrady i k současnému systému úhrady ztráty dopravců, provozujících dopravu ve veřrjném zájmu, tedy systému dotací do veřejné dopravy. Zatímco dálkové vlaky dotuje stát prostřednictvím ministerstva dopravy, regionální spoje dotují kraje. Problém nastává zejména v případě, kdy trať přechází na území sousedního kraje a kraje se nedokáží dohodnout o tom, které spoje dotovat a které nikoli. Pohled krajských úředníků a zastupitelů mnohdy nedokáže překonat krajské hranice a je celkem pochopitelné, že priority financování z rozpočtů kraje se v různých krajích liší. Železnice ale krajské hranice nezná a Sdružení železničních společností soudí, že převod kompetencí na kraje byl v případě dotování železniční dopravy chybným krokem. Sdružení bude usilovat o návrat k původní praxi, kdy všechny dotace do osobní železniční dopravy přidělovalo mnisterstvo dopravy. Sdružení bude také usilovat o stanovení standardů dopravní obslužnosti v připravovaném zákonu o veřejné dopravě, které by zajistily minimální počet spojů veřejné dopravy.

Nemáme v úmyslu obhajovat provoz na tratích, kde je to vyloženě neekonomické. Jsme realisté a dobře víme, že železniční síť v některých případech vede zcela mimo místa osídlení a někde je doprava tak slabá, že se její udržování prostě nevyplatí. Přesto upozorňujeme na riziko nevratných kroků, které mohou vést ke zrušení tratí a které mohou být důsledkem byť dobře míněných návrhů na omezení osobní železniční dopravy.

Sdružení železničních společností požaduje ve všech případech zpracování řádného projektu, který by povinně obsahoval vyčerpávající ekonomický rozbor s důsledky na veřejné rozpočty (tedy nikoli jen vliv na rozpočet kraje), možnost náhrady stávajícího provozovatele drážní dopravy a ev. náhrady provozovatele dráhy jiným provozovatelem a zejména rozbor vlivu možného (a v budoucnosti očekávaného) zvyšování cen pohonných hmot na individuální I veřejnou dopravu. Zejména v tomto případě je třeba postupovat velmi obezřetně, neboť likvidace železnice a nepříznivý vývoj cen pohonných hmot by mohl vést k růstu nezaměstnanosti a vylidnění venkova. Fyzikální zákony totiž nelze překonat žádným byť sebelépe míněným opatřením - spotřebou energie na jednotku výkonu železniční doprava stále vede nad dopravou silniční...

[18.4.2007]


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz