Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

K nové organizaci Českých drah

Bylo to velké překvapení, když se na internetových stránkách Českých drah, a.s., i v časopise Železničář č. 22 objevilo nové organizační schéma Českých drah platné od 1.6.2005. Nikoliv snad tím, že došlo k jakémusi oddělení nákladní a osobní dopravy ČD alespoň na úrovni náměstků. Tento krok je v zásadě správný a víceméně se očekával. Překvapen byl ten, kdo v nové organizační struktuře hledal zakotvení proslulé „jedenáctky“, tedy odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy. Ten si protřel oči několikrát a pak jim stejně nevěřil: tento odbor byl zařazen do nově vzniklého úseku náměstka pro nákladní dopravu.

V podmínkách, kdy téměř celá Evropa již dokončuje plné osamostatnění manažera infrastruktury od monopolistického dopravce státních drah, se management Českých drah vydal zcela opačným směrem, a to za podpory zpotvořeného zákona č. 77/2002 Sb. o transformaci Českých drah. Praktické zabezpečení jízdního řádu a činnost řízení provozu, které má dle evropských předpisů vykonávat rovným a nediskriminačním způsobem nezávislý manažer infrastruktury (kterým ČD v žádném případě samy nejsou), bylo podřízeno úseku nákladní dopravy, který má tak zajišťovat provoz pro své konkurenty.

Symbolický význam tohoto kroku je jasný: management Českých drah dává najevo, že on je tady pánem, a to i kdyby zase další část železniční nákladní dopravy měla přejít na přeplněné silnice. Tento krok v žádném případě nevytváří podmínky pro realizaci ustanovení čl. 6 odst. 3 evropské směrnice č. 91/440/EHS, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že „členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby funkce určující pro rovný a nediskriminační přístup k infrastruktuře, byly svěřeny orgánům nebo firmám, které samy neposkytují žádné železniční dopravní služby. Musí být prokázáno, že tohoto cíle bylo dosaženo, bez ohledu na organizační struktury.“ Daný způsob organizace je rovněž na štíru s čl. 9 odst. 4 téže směrnice a problematizuje také udávaný smysl celé reorganizace: jaképak oddělení osobní a nákladní dopravy, když se v nákladech té později jmenované ocitá i režie za řízení provozu osobních vlaků?

Ovšem, Evropa je daleko a sama má dost svých problémů. České dráhy vlastní stát a tento stát nechal ČD, ať si dělají co chtějí. Zaspal Řídící výbor Českých drah, složený ze státních úředníků, mající dle zákona bdít nad veřejným zájmem v ČD. Zaspal i ministr Šimonovský, těžko lze uvěřit, že neví, co se děje v druhé polovině vládní budovy, kterou sdílí spolu s generálním ředitelstvím Českých drah. Svojí nečinností český stát i ministr dopravy vlastně pomáhají svému "národnímu dopravci", bohužel i na úkor železničního trhu a bez ohledu na evropské směrnice. Je-li tomu tak, je to pro železnici krok špatným směrem.

17. června 2005


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz