Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Rychlíky Pardubice - Liberec: patová situace

[16.6.2005]

Společnost Connex Česká železniční s.r.o. v prosinci 2004, ve lhůtě stanovené zákonem o dráhách, požádala Správu železniční dopravní cesty o přidělení kapacity železniční dopravní cesty na období 2005/2006 pro vozbu rychlíků na tratích 030 (Pardubice - Liberec) s návazností na trať 089 (Liberec- st. hranice) se záměrem provozovat dopravu až do Zittau s navazujícími spoji německého partnera (Lausitzbahn) dále do Německa. Společnost hodlá na tuto trať nasadit nové nízkopodlažní klimatizované a bezbariérové jednotky Siemens-Desiro. Počátkem roku 2005 požádala tato společnost Ministerstvo dopravy o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby, protože rychlíky na trati 030, kde je pouze středně vysoká frekvence cestujících, nelze provozovat bez ztráty. Správa železniční dopravní cesty nemohla přidělit kapacitu dopravní cesty, protože o tytéž trasy požádaly také České dráhy a.s. Zákon o dráhách sice dává přídělci možnost přidělit kapacitu přednostně v rámci závazku veřejné služby, ale v tomto případě SŽDC přednostně kapacitu dopravní cesty přidělit nemůže, protože žádný ze žadatelů nemá uzavřenu smlouvu o závazku veřejné služby pro rok 2006. Smlouvy se totiž běžně uzavírají až koncem kalendářního roku, tedy v období, kdy už platí jízdní řád na příslušné období. Projekt se tak dostal do patové situace, zákon o dráhách nemůže být fakticky naplněn.

Vyřešení celého problému a nastavení podmínek pro další léta je určující pro vstup dalších dopravců na trh dálkové dotované dopravy. Dopravci jsou nasazením nových vozidel schopni alespoň částečně vyřešit problém zastaralého parku vozidel na české železnici, vyšší komfort ocení i cestující, daňoví poplatníci. Investice do nových vozidel představují částky řádově ve stovkách mil. Kč pro každý projekt.


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz