Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Tisková zpráva

1. prosince 2006

České dráhy upevňují svůj monopol. Moderní lokomotivy soukromých dopravců nesmí na tratě a České dráhy hodlají účtovat přemrštěné ceny za použití nádraží.

Sdružení železničních společností je znepokojenou současným vývojem na českých železničních tratích, který povede ke stagnaci železniční dopravy a dalšímu přesunu na silnici. Příčinou je další posilování monopolu Českých drah.

Železniční tratě v České republice neumožňují nasazení moderních železničních vozidel, které by cestujícím a zákazníkům přinesly úroveň služeb, obvyklou v Evropě. Problém se týká lokomotiv a elektrických jednotek pro příměstskou a dálkovou dopravu, vyráběných v západní Evropě. Důvodem je zastaralý zabezpečovací systém našich tratí. Právě tento fakt je příčinou odkladu zahájení provozu prvních soukromých rychlíků, jejichž lokomotivy nejsou dodnes schváleny. Ve všech okolních státech kromě Slovenska je přitom tento problém dávno vyřešen. Česká republika se zavázala poskytnout koleje všem dopravcům za stejných podmínek, ale pro vyřešení problému zastaralého zabezpečovacího zařízení stát a jeho orgány nedělají vůbec nic.

Problém se přitom týká pouze alternativních dopravců, kteří hodlají nasadit moderní vozidla. Zastaralé lokomotivy Českých drah nemají se zabezpečovacím zařízením problémy. Alternativní dopravci se přitom k lokomotivám, které s rušením problémy nemají, nemohou vůbec dostat. Stát v rámci transformace železnic věnoval všechny lokomotivy akciové společnosti České dráhy, které ač mají lokomotiv nadbytek, žádná vozidla neprodávají a raději je šrotují, neboť se obávají konkurence.

Podobné problémy s rušením zabezpečovacího zařízení mělo před časem Pendolíno, které ale jezdí, i když se nepodařilo rušení zcela odstranit a musely být nestandardním způsobem upraveny technické normy. Alternativní dopravci budou požadovat, aby se při schvalování jejich nových lokomotiv postupovalo stejně, jako přI schvalování Pendolina.

Řešením, které problémy se zabezpečovacím zařízením zcela odstraní, je použití nových kolejových obvodů, čI úprava stávajících tak, aby na našich kolejích mohly jezdit všechny lokomotivy a elektrické jednotky. Sdružení železničních společností vyzývá ministerstvo dopravy, aby se urychleně věnovalo vyřešení tohoto technického problému, který Českým dráhám umožňuje pohodlně udržovat svůj monopol.

České dráhy jdou ovšem dál. Ve snaze svůj monopol ještě upevnit, přišly s požadavkem, aby cestující "cizích" dopravců platili poplatky za použití nádraží, která jsou ve vlastnictví Českých drah. Ceny, které se pohybují od 170 do 470 korun za vůz a jedno zastavení, by spolehlivě zlikvidovaly společnosti, které Českým dráhám konkurují.

Stát garantuje dopravcům přístup na dopravní cestu, problém je však v tom, že cestující se ke kolejím nedostanou jinak, než právě přes nádraží, která jsou majetkem Českých drah. Této "konkurenční výhody" České dráhy zneužívají. Nádražní budovy přitom stát věnoval soukromoprávní akciové společnosti České dráhy účelově při transformaci drah, která probíhala pod taktovkou sociální demokracie. V jiných zemích je přitom obvyklé, že zařízení související s fungováním železnice spravuje nezávislý provozovatel dopravní cesty a poskytuje je všem dopravcům za rovnoprávných podmínek. Sdružení železničních společností neustále upozorňovalo na rizika tohoto kroku a naše obavy se bohužel potvrdily.

Sdružení železničních společností považuje požadavek Českých drah za poplatky za použití nádraží za hrubé zneužití transformace české železnice. Tímto jednostranným a diskriminačním krokem Českých drah by došlo k zániku liberalizovaného železničního trhu a tím k porušení zásad Evropské unie, k jejichž dodržování se Česká republika zavázala. Sdružení železničních společností se proto obrátí na vládu České republiky se žádostí o okamžitý zásah.


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz