Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Tisková zpráva

1. listopadu 2006

Sdružení železničních společností odeslalo dotaz na antimonopolní úřad, kterým chce prošetřit možný cenový dumping Českých drah při zadávacích řízeních na provoz rychlíkových tratí

Sdružení železničních společností odeslalo Úřadu na ochranu hospodářské soutěže dotaz, zda se monopolní český dopravce, akciová společnost České dráhy, nedopustil cenového dumpingu při sestavení nabídky na zajištění osobní dopravy na rychlíkových tratích Liberec-Pardubice a Plzeň-Most. Výběrová řízení na tyto dvě tratě probíhala několik měsíců na přelomu let 2005 a 2006. Podle představitelů Sdružení železničních společností se průběh soutěží odehrával za nestandardních okolností a finální nabídka Českých drah mohla být v rozporu se zadávacími podmínkami soutěže.

"Zatímco ceny nabízené soukromými dopravci se lišily v řádu jednotek procent, České dráhy nabídly cenu nižší o více než 40 procent. Nevěříme, že takto výrazně nižší cenu dosáhl monopolní dopravce pouze tím, že nasadil zastaralé vozy z počátku devadesátých let," uvedl Jiří Mužík, předseda Sdružení železničních společností.

Výběrová řízení na zajišťovatele osobní dopravy na dvou rychlíkových tratích vyhlásilo Ministerstvo dopravy na konci roku 2005. Jejich vítězem se na základě nejnižší nabídkové ceny staly v polovině roku 2006 České dráhy. Sdružení železničních dopravců se ovšem domnívá, že se tak stalo na základě dumpingové ceny – tedy ceny snížené na základě křížového financování z jiných tratí, které České dráhy provozují.

Zadávací podmínky soutěže definovaly dvě hlavní kritéra pro hodnocení nabídky, přičemž kritérium s nejvyšší váhou (40 bodů) byl poměr výše ztráty/kvalita drážních vozidel. Kvalita drážních vozidel byla v zadávací dokumentaci hodnocena výší odpisů dlouhodobého majetku. Samotná nabídková cena (=výše ztráty plus přiměřený zisk) byla kritériem s vahou "pouze" 35 bodů.

Z hlediska vozového parku nabídli oba soukromí dopravci kvalitativně (ale i cenově) vyšší standard, než akciová společnost České dráhy, která nabídla zrekonstruované soupravy s minimální zůstatkovou hodnotou. Ministerstvo tedy v přímém rozporu se svým vlastním publikovaným záměrem, tedy zlepšit kvalitu služeb na poptávaných rychlíkových tratích, sáhlo po "nejlevnějším řešení".

Za zásadní problémy v oblasti financování veřejné železniční dopravy považuje Sdružení dosud nevyjasněný vztah Ministerstva dopravy v roli objednatele dopravy vůči Českým drahám a zároveň zcela netransparentní vykazování relevantních informací o hospodaření Českých drah. Výsledkem jsou pokřivené podmínky podnikání na dopravním trhu.

Konkrétním příkladem tohoto stavu bylo přeúčtování tržeb Českých drah z dálkové do regionální dopravy. V roce 2005 byl vykázán pokles tržeb v dálkové dopravě o 520 mil. Kč, zatímco v regionální dopravě byly tržby (rovněž bez zjevné příčiny) navýšeny o 1 mld. Kč. To ve výsledku vedlo k razantnímu zvýšení prokazatelné ztráty v dálkové dopravě (o 76 %!) a k jejímu snížení v regionální dopravě (na úroveň 77 %). Přestože objednatel dálkové dopravy tuto ztrátu v celé výši neproplácí, vede tento stav k netržním podmínkám v železniční osobní dopravě. Výsledkem je vyšší potřeba účasti veřejných rozpočtů na financování veřejné dopravy bez adekvátního zvýšení kvality a rozsahu služeb.

Sdružení ani některým účastníkům výběrových řízení se ani čtyři měsíce po vyhlášení vítěze výběrových řízení nepodařilo získat od Ministerstva dopravy oficiální dokumentaci, zejména smlouvu o zajištění osobní dopravy na zmíněných tratích uzavřenou mezi Ministerstvem dopravy a Českými drahami. Odeslání dotazu Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ovšem nechce již déle odkládat vzhledem k tomu, že provoz podle nových podmínek zahájí České dráhy již v prosinci 2006.

Sdružení železničních společností věří, že Ministerstvo dopravy a kraje budou i v budoucnosti vyhlašovat další výběrová řízení. Sestavilo proto stručný přehled doporučení v oblasti kritérií a podmínek výběrových řízení, které se osvědčily v rozvinutých zemích s liberální dopravou na železnici tak, aby budoucí výběrová řízení přinesla maximální efekt nejen zadavatelům, ale také cestujícím. Vybrané dotazy Sdružení železničních společností odeslaných na ÚOHS:

  • Jak je možné, že byla nabídka Českých drah při stejných podmínkách o 40 procent nižší, než tomu bylo u soukromých dopravců?
  • Je možné vyloučit v případě Českých drah křížové financování, tedy dotování osobní dopravy na rychlíkových tratích zdroji z jiných činností Českých drah (například z oblasti nákladní dopravy)?
  • Jak je možné, že uchazeči museli své nabídky předkládat několikrát, ačkoliv zadání neuvádělo druhé kolo výběrového řízení?
  • Nebylo druhé kolo výběrového řízení porušením zásady standardního a nediskriminačního postupu?

Sdružení železničních společností ve svém dopise odeslaném na ÚOHS současně úřad vyzvalo k ostražitosti a větší angažovanosti při případných dalších výběrových řízeních vyhlašovaných Ministerstvem dopravy nebo jednotlivými kraji. "Jde nám o dodržení seriózních podmínek pro všechny účastníky. Budeme rádi, pokud antimonopolní úřad podnikne všechna opatření ke zrovnoprávnění podmínek pro všechny na českém železničním trhu. Věříme, že tím prospěje nejen alternativním dopravcům, ale především cestujícím," doplnil Jiří Mužík.


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz